Perfekt skärpa i Lightroom

Enklaste vägen till perfekt skärpa i Lightroom

Jag fotograferar nästan alltid i raw-format. Undantaget är om jag snabbt ska flytta bilderna till mobilen och vidare till exempelvis Dropbox eller Instagram, då är det smidigare med jpg. En standardåtgärd på alla raw-bilder är att fixa bättre skärpa i Lightroom.

Raw-formatet har generellt mer marginal för justeringar än vad jpg har, innan bilden blir förstörd. Det gäller även skärpan. Jpg-komprimeringen innehåller i sig en skärpning av bilden, så redan när du öppnar Lightroom är jpg-bilder skarpare än raw-bilder. Det är alltså så att du bör skärpa en raw-fil oavsett hur bra du har satt skärpan i kameran.

Med det sagt så blir bilder inte alltid bättre av att skärpas. Antingen kanske den är för oskarp från början, eller så innehåller bilden för lite information så att det bildas brus av skärpningen.

Utgå från maskningsverktyget

Skärpningsverktygen finns i panelen Detalj. Under rubriken Skärpa hittar du Mängd, Radie, Detalj och Maskning. Det som jag tycker funkar bäst i de allra flesta fall är att utgå från reglaget som heter Maskning.

Testa hur det funkar genom att hålla nere option (alt) och dra i maskningsreglaget. Om du drar helt till vänster blir bilden vit – i det läget skärps hela bilden. När du förflyttar reglaget åt höger ser du successivt mer av innehållet, och det är alltså det vita som kommer att skärpas.

Framhäv kontrasterna

Jag brukar dra regeln helt åt höger och letar mig fram till det bästa läget beroende på bildkaraktär. En porträttbild med få detaljer hamnar kanske mellan 80 och 100 medan en detaljrik naturbild får ett maskvärde på 10. Det här är ett väldigt smart sätt att välja vad i bilden som ska skärpas, eftersom det utgår ifrån konturer och kontraster, och det är ju de kontrastrika delarna man vill komma åt med skärpningen.

När jag har valt skärpningsmask låter jag oftast radie vara kvar på 1 och detalj på 25. Mängden drar jag sedan upp så långt det går utan att det ser ”konstigt” ut. Det brukar hamna nånstans mellan 50 och 100.

Nu är bilden klar att exporteras. I exportfunktionen får du möjlighet att välja ytterligare skärpa, beroende på om den ska visas på skärm eller olika typer av papper. Jag brukar använda standardvärdet, men här får du prova dig fram.

Ett sista tips om skärpa i Lightroom: Tänk på att hur bilden ska betraktas (skärm eller utskrift och på vilket avstånd) påverkar hur mycket digital skärpa du behöver lägga på bilden. Hellre för lite än för mycket!

Att hantera dina bilder blir snart ett heltidsjobb utan en plan för lagring och backup. Läs hur jag löste backup-eländet!

Testa Lightroom och Lightroom Classic

foto, kreativitet, teknik