Sociala medier

Precis som i det övriga kommunikationsarbetet behöver de sociala mediekanalerna en genomtänkt plan och någon som ansvarar för innehållet. 

Vad är egentligen en lyckad post på Facebook? Ska den nå så många som möjligt, skapa engagemang eller fungera varumärkesbyggande? För att mäta rätt sätter vi redan från början syftet med varje specifik post.

Du kan antingen ta hjälp av mig att hålla ihop allt eller så får du det stöd du behöver för att klara det själv. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer en kombination av personlig närvaro och kampanjer sprida varumärket och öka synligheten på ett väldigt kostnadseffektivt sätt.

Vill du veta mer om hur just dina förutsättningar skulle kunna förbättras?

Kontakta mig på tomas@budskapet.se.